POMOC 24h  +48 537 172 172

Klientem wypożyczalni może być osoba, która:

  • ukończyła 21 lat,
  • posiada ważne prawo jazdy – minimum 3 lata,
  • dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)

W przypadku podmiotu gospodarczego:

  • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
  • Regon,
  • NIP

Wypożyczalnia Translend zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość.